Implantológia

Preventívna stomatológia

Záchovná stomatológia

Endodencia

Protetická stomatológia

Chirurgická stomatológia

Digitálne RTG a CT pracovisko

Dentálna hygiena

Systémové ochorenia

Implantológia

Implantáty sa dajú aplikovať na celú radu problémov, napr. strate jedného, či viacerých zubov a značne môžu zlepšiť kvalitu pacientovho života.

 • klasické tzv. šraubovacie implantáty
 • žiletkové implantáty
 • mini-implantáty

3D PLÁNOVANÁ IMPLANTOLÓGIA

T.z. Na základe 3DCT skenu čeľuste a sánky sú v špeciálnom softvéri (pre lepšiu predstavivosť) navrhované implantáty umiestnené virtuálne priamo pred pacientom. Samozrejme, len ak si to pacient praje. Výhod plánovania implantátov v 3D CT zobrazení v porovnaní s klasickým 2D rtg zobrazením je veľa. Tu sú niektoré z nich:

 • tretí rozmer tzv. hĺbka nám poskytuje priestorový pohľad na dôležité anatomické štruktúry v kostiach, ktoré sú pre umiestnenie implantátov kľúčové a ktoré pri klasických rtg zobrazeniach nemáme
 • možnosť merania hrúbky a sledovania denzity ( hustoty ) kosti
 • pri 3DCT je veľkosť zobrazovaného obrazu je 1:1 k reálnemu obrazu. Pri klasických rtg musíme vždy počítať s určitými koeficientami zväčšenia, ktoré sa aj tak nikdy úplne nezhodujú so skutočnosťou
 • pomer dávky žiarenia a času vyšetrenia ku získaným informáciám je výrazne na strane 3DCT zariadení a tým sa stáva zavádzanie implantátov omnoho presnejším a kvalitnejším
Ako to prebieha?

Preventívna stomatológia

 1. preventívne prehliadky (prevencia je základ úspechu a preto je veľmi dôležité pravidelne kontrolovať stav chrupu, mäkkých a tvrdých tkanív v dutine ústnej, aby sa predišlo možným komplikáciám. Prevencia je oveľa menej nákladná a viac pohodlnejšia než liečba vzniknutého ochorenia
 2. dentálna hygiena
  • odstránenie zubného kameňa ručne – kyretami (škrabkami), ultrazvukom alebo piezoelektricky
  • pollishing: odstránenie pigmentov a nánosov povlakov z povrchu zubov pieskovaním (voda, piesok vzduch pod tlakom) alebo leštiacimi pastami
 3. preventívna fluoridácia: prevencia vzniku zubného kazu prostredníctvom fluorid. gélov
 4. inštruktáž o správnbej ústnej hygiene s nácvikom techniky čistenia zubov

Záchovná stomatológia

Záchovná, alebo konzervačná stomatológia znamená ošetrovanie tvrdých zubných tkanív, teda ošetrovanie zubného kazu, eventuálne úrazov a ich komplikácii. Pri ošetrení sa snažíme zachovať čo najväčšiu vitalitu a estetiku tvrdých zubných tkanív.

Zubný kaz je infekčné ochorenie spôsobené baktériami, ktoré napadá tvrdé tkanivá zubu. Pre vznik zubného kazu nestačia len baktérie, je potrebná i prítomnosť cukrov v potrave, pričom sa ich následným rozkladom vytvárajú kyseliny spôsobujúce rozpúšťanie zubnej skloviny. Spomínané baktérie sa na zuboch udržujú najmä vďaka zubnému povlaku, ktorý vytvárajú. Pravidelné a správne čistenie zubov je najúčinnejšou formou, ako zubnému kazu predchádzať.

V našej ordinácii ponúkame:

 • provizórne (liečivé) blomby
 • definitívne vysoko estetické tzv. biele blomby z nanokompozitných materiálov
 • endodontické ošetrenie zubov (liečenie koreňových kanálikov a drene)

Endodencia

Ošetrenie koreňových kanálikov mŕtvych zubov bez zachovania vitality, pod kontrolou rtg a apexlokátoru ( zariadenie na presné meranie dĺžky koreňového kanálika)

 1. provizórne, liečivé koreňové výplne
 2. definitívne koreňové výplne
 3. oprava nedokonale zaplnených koreňových kanálikov, tzv. Reendodoncia

Protetická stomatológia

Náhrady tvrdých zubných tkanív, zubov

 1. Fixná protetika (na pevno)
  • Celokeramické fazety inlay, onlay
  • Sklokeramické mostíky – náhrada chýbajúceho zubu prostredníctvom sklokeramického vlákna a nanokompozitného materiálu priamo v ambulancii v jednom sedení, bez nutnosti spolupráce zo zubným laboratóriom
  • Kovovoživicové
  • Kovovokeramické
  • Celokeramické
  • Zirkóniové
 2. Čiastočne snímateľné náhrady- na zvyškový chrup prostredníctvom spôn
 3. Podmienene snímateľné- ukotvené zásuvnými spojmi attachmentami
 4. Celkové snímateľné náhrady
 5. Celkové snímateľné náhrady v kombinácii s miniimplantátmi

Chirurgická stomatológia

Všetky chirurgické zákroky na mäkkých a tvrdých tkanivách v dutine ústnej v rozsahu dentoalveolárnej chirurgie.

Tu sú najčastejšie používané:

 • lokálne ošetrenie slizníc
 • plastiky frenúl, slizničných a väzivových pruhov
 • vestibuloplastiky
 • apikálne posuny
 • úprava vlajúceho hrebeňa
 • intraorálne incície dentogénnych abscesov
 • vežné extrakcie ( trhanie) mliečnych , alebo trvalých zubov
 • komplikované extrakcie
 • chirurgické extrakcie
 • plastika oroantrálnej komunikácie
 • resekcie koreňového hrotu
 • cystektómie
 • egalizácie alveolárnych výbežkov
 • sinus lifty
 • riadená kostná 3D regenerácia

Veľký dôraz kladieme na mikrochirurgiu t.z. nezanechať žiadnu trvalú stopu po zákroku, k čomu je nevyhnutné technologicko materiálne vybavenie ambulancie a samozrejme aj samostatná operačná miestnosť.

Digitálne RTG a CT pracovisko

Digital intraoral Rtg. „RVG,, GENDEX XCI ,VIZUALIX EHD

Na zhotovenie malých Rtg snímok cena: 12 EUR

CBCT – 3DCT NewTom GIANO

Panoramat Rtg + 3D CT rtg cena: 20 až 50 EUR

Špičkový prístroj, ktorý umožňuje zhotovovať dentálne 2D a 3D snímky vysokej diagnostickej hodnoty. Vďaka vyspelým technológiam získavame snímky pri minimálnych dávkach RTG žiarenia. Panoramatické snímky, tzv. OPG, sú nevyhnutné pre získanie celkového prehľadu o stave zubov a okolitých tkanív a sú základným prvkom prevencie (OPG snímok môže včas odhaliť skryté medzizubné kazy, začínajúcu parodontózu, umiestnenie neprerezaných zubov, uloženie zubov múdrosti, tvorbcu cýst a iných anomálií alebo nesprávny smer rastu zubov). CT snímky umožňujú reálne 3D zobrazenie vybranej časti ústnej dutiny. 3D snímky využívame pre komplexnejšiu diagnostiku vybraných problémov, sú nevyhnutné pre presné a bezpečné plánovanie implantátov, endodontické ošetrenia, ortodonciu a orálnu a maxilofaciálnu chirurgiu.

Dentálna hygiena

Dentálna hygiena je neoddeliteľnou súčasťou stomatologického tímu v starostlivosti o pacienta. Pacienti majú často pocit, že vykonávajú primeranú ústnu hygienu, avšak prvotnými príznakmi nedostatočnej hygieny sú prebiehajúce chorobné procesy ako krvácanie z ďasien, prítomné povlaky, zubný kameň, biele škvrny (strata minerálov na zuboch). Tieto procesy prebiehajú nenápadne a nie sú v začínajúcich štádiách bolestivé, čím sú ľahko prehliadnuteľné. Vedú však k nenávratným poškodeniam, ktorých výsledkom sú často finančne náročné ošetrenia, či dokonca strata zubov.

Dentálna hygiena je profesionálne odstránenie nielen povlakov z ťažko dostupných miest ale aj zubného kameňa a pigmentácii, ktoré už nie je možné odstrániť bežnou domácou hygienou.

Jej hlavnou úlohou je:

 • prevencia pred vznikom zubného kazu a parodontitídy (úbytku kostnej hmoty v okolí zubov. Zub sa začne kývať, posúvať až nakoniec vypadne).
 • Stabilizácia orálnej mikroflóry
 • príprava pacienta na ošetrenie u zubného lekára, čím sa zvyšuje úspešnosť liečby

Absolvovanie dentálnej hygieny preventívne minimálne 2x do roka prispieva k zlepšeniu orálneho ako aj celkového zdravotného stavu pacienta. V neposlednom rade šetrí vašu peňaženku, keďže prevencia je lacnejšia ako liečba. Odporúča sa ako prevencia pred ochorením zubného kazu, zápalu ďasien, parodontitídy, periimplantitídy, pred a po rehabilitácii chrupu protetickými náhradami (korunky, mostíky, implantáty,...). Je vhodná pre deti ako aj dospelých. Dentálna hygienička vám chrup nielen profesionálne vyčistí, ale vám aj poradí, ako si správne čistiť zuby, navrhne vám chemické preparáty na mieru, vhodné dentálne pomôcky, podá vám informácie o vzťahu medzi príčinami a následkami chorobných procesov v ústnej dutine a možnostiach liečby.

Ponúkame profesionálne čistenie zubov podľa švajčiarskeho protokolu GUIDED BIOFILM THERAPY (GBT) v 8 krokoch

Systémové ochorenia

Klinické štúdie ukazujú, že biofilm zvyšuje riziko Alzheimerovej choroby, srdcovo-cievnych ochorení, ochorení dýchacích ciest, cukrovky ako aj ďalších.