Stručný cenník:

Popis vyšetrenia : Cena :
Vstupné vyšetrenie + založenie karty 30
RTG – intraorálne (malé) 25
3 DCT 40-80
Ošetrenie kazu (plomba) : Cena :
v cene je zahrnuté vydezinfikovanie zubu ozónom a anestézia 100 (1 k.z) – 130 (3 k.z.)
Ozón 10
Anestézia 15
Endodoncia : Cena :
Paliatívne (preliečenie) koreňového kanálika 95 - 115
Definitívne 1 zubný koreň - 3 koreň. kanálik 110 - 155
Dentálna hygiena 60-70
(Dentálna hygiena v jednom sedení trvá 60 min., Podľa stavu môže byť stanovená na 2 - 6 sedení Vykonáva sa podľa švajčiarskeho protokolu GBT (GUIDED BIOFILM THERAPY) V cene je zahrnuté: 1. vyšetrenie, 2. detekcia plaku, 3. motivácia + inštruktáž, 4. pieskovanie (airflow) - odstraňovanie povlakov, 5. perioflow - odstraňovanie povlakov v parodontálnych chobotoch, 6. odstraňovanie zubného kameňa ultrazvukom sup. a sub. gingiválne, 7. kontrola ručnými nástrojmi, 8. fluoridácia)
Extrakcia zubu : Cena :
Bežná extrakcia - v cene je anestéza a šitie rany po extrakcii 85 - 95
Chirurgická extrakcia zubu od 190
Implantát : Cena :
V cene je kompletná liečba až po korunku od 1150
Protetika : Cena :
Keramická korunka 270
Zirkonová korunka 330
(v cene nie je zahrnutá cena prípravy zubu (bolombovanie, brúsenie,...)
Totálna náhrada (celková) 300
+ odtlačok 40
Čiastočne snímateľná náhrada 390 - 450
+ odtlačok 40
Medzerník 120-190
+ odtlačok 40

* Ceny výkonu sú len informatívne, pretože niektoré pozostávajú z viacerých úkonov. Pre konkrétnu cenovú ponuku je najlepšia osobná konzultácia.