Zubné implantáty

Čo sú zubné implantáty a implantológia?

Trvalá a pevná náhrada chýbajúcich zubov, prípadne celého chrupu. Zubné implantáty sú kovové skrutky, ktoré sa zavádzajú do kostí na miesta stratených zubov. Implantát má funkciu umelého koreňa, na ktorý sa môže zhotoviť korunka, mostík, alebo podoprieť protéza, ktorá potom pevne drží.

Vzhľadom k tomu, že implantáty sa spájajú s vašou čeľusťou, poskytujú stabilnú podporu umelým zubom. Zubné protézy a mostíky namontované na implantáty nebudú v ústach kĺzať ani sa posunúť – obzvlášť dôležitou výhodou je komfort pri jedení a hovorení.

Kto a kedy môže využiť zubné implantáty?

Ak máte dobré zdravie, máte zdravé ďasná a máte dostatok kosti v čeľusti na držanie implantátu, zubné implantáty môžu byť pre vás to pravé. Ak sa vaša čeľustná kosť zmenšila, alebo ak sa nerozvinula normálne, môžete dostať kostný štep na vytvorenie kosti, táto procedúra sa nazýva kostná augmentácia. V prípade riadenej kostnej augmentácie, kedy sa doplnená kosť prekrýva kolagénovou membránou, je doba hojenia 4 až 6 mesiacov. Výhodou však je, že vo veľa prípadoch sa implantát dá aplikovať priamo počas augmentačnej procedúry.

Ak je to možné, využitie zubných implantátov odporúčame aplikovať ihneď po extrakcii alebo strate zubu, ale môže byť aplikovaná kedykoľvek neskôr, pokiaľ si extrakcia vyžaduje dlhšiu liečbu, napr. pri zápaloch. Na zavedený implantát vám zhotovíme dočanú korunku, alebo môže byť liečba riešená aj bez nej, všetko podľa vašich požiadaviek, resp. v závyslosti kvality usadenia implantátu.

Aké sú výhody zubných implantátov?

Umožnia nahradiť snímateľnú zubnú protézu pevným mostíkom. Nahradia stratu jedného, alebo skupiny zubov bez potreby obrúsenia susedných zdravých zubov. Umožnia podoprieť a upevniť snímateľnú zubnú náhradu pri zlých anatomických pomeroch v ústach.

Ako prebieha implantologický zákrok?

V prvom rade je potrebné dôkladné RTG vyšetrenie, ktoré ukáže, či je kvalita a množstvo kosti dostatočné, resp. či nie je potrebná aj augmentačná procedúra popísaná vyššie. Po chirurgickom zavedení imlpantátu a dostatočnom zahojení sú zhotovené odtlačky a umiestnená nadstavba. Následne je dané miesto pripravené na shotovenie samotnej zubnej náhrady.

Starostlivosť o zubné implantáty.

Pretože dentálne implantáty sú umiestnené v čeľusti, umelé náhradné zuby pripevnené k implantátom vyzerajú a pôsobia podobne ako prirodzené zuby. Rovnako ako prirodzené zuby, implantáty musia byť čistené pomocou zubnej kefky a nite. Správny postup čistenia implantátov vám v našej ordinácii radi predvedieme. Pravidelné zubné prehliadky sú dôležité, aby sme sa mohli uistiť, že máte dobrý skus a že vaše implantáty nie sú uvoľnené.

Koľko to stojí a ako dlho implantáty vydržia?

Implantáty môžu stáť viac ako iné druhy náhradných zubov a nemusia byť kryté vašou zdravotnou poisťovňou. Vo väčšine prípadov ide však o jednorazové náklady, na rozdiel od iných postupov na náhradu chýbajúcich zubov. V prípade, že sa o ústnu dutinu budete starať a pravidelne navštevovať našu ambulanciu za účelom preventívnych prehliadok, je viac ako 95% pravdepodobnosť doživotného trvania.

Zubný implantát sa vloží do čeľuste.

 

Na implantát je pripojená nadstavba, ktorá spája umelý zub s implantátom.

 

Na nadstavbu je pripevnený umelý zub.