Preventívna stomatológia

  1. preventívne prehliadky (prevencia je základ úspechu a preto je veľmi dôležité pravidelne kontrolovať stav chrupu, mäkkých a tvrdých tkanív v dutine ústnej, aby sa predišlo možným komplikáciám. Prevencia je oveľa menej nákladná a viac pohodlnejšia než liečba vzniknutého ochorenia
  2. dentálna hygiena
    • odstránenie zubného kameňa ručne – kyretami (škrabkami), ultrazvukom alebo piezoelektricky
    • pollishing: odstránenie pigmentov a nánosov povlakov z povrchu zubov pieskovaním (voda, piesok vzduch pod tlakom) alebo leštiacimi pastami
  3. preventívna fluoridácia: prevencia vzniku zubného kazu prostredníctvom fluorid. gélov
  4. inštruktáž o správnbej ústnej hygiene s nácvikom techniky čistenia zubov