Endodoncia

Ošetrenie koreňových kanálikov mŕtvych zubov bez zachovania vitality, pod kontrolou rtg a apexlokátoru ( zariadenie na presné meranie dĺžky koreňového kanálika)

  1. provizórne, liečivé koreňové výplne

  2. definitívne koreňové výplne

  3. oprava nedokonale zaplnených koreňových kanálikov, tzv. Reendodoncia