Chirurgická stomatológia

Všetky chirurgické zákroky na mäkkých a tvrdých tkanivách v dutine ústnej v rozsahu dentoalveolárnej chirurgie.

Tu sú najčastejšie používané:

 • lokálne ošetrenie slizníc
 • plastiky frenúl, slizničných a väzivových pruhov
 • vestibuloplastiky
 • apikálne posuny
 • úprava vlajúceho hrebeňa
 • intraorálne incície dentogénnych abscesov
 • vežné extrakcie ( trhanie) mliečnych , alebo trvalých zubov
 • komplikované extrakcie
 • chirurgické extrakcie
 • plastika oroantrálnej komunikácie
 • resekcie koreňového hrotu
 • cystektómie
 • egalizácie alveolárnych výbežkov
 • sinus lifty
 • riadená kostná 3D regenerácia

Veľký dôraz kladieme na mikrochirurgiu t.z. nezanechať žiadnu trvalú stopu po zákroku, k čomu je nevyhnutné technologicko materiálne vybavenie ambulancie a samozrejme aj samostatná operačná miestnosť.