Stručný cenník:

Popis vyšetrenia : Cena :
Vstupné vyšetrenie + založenie karty 20
RTG – intraorálne (malé) 12
3 DCT 30 - 70
Ošetrenie kazu (plomba) : Cena :
v cene je zahrnuté vydezinfikovanie zubu ozónom a anestézia 67 (1 k.z) – 97 (3 k.z.)
Ozón 10
Anestézia 12
Endodoncia : Cena :
Paliatívne (preliečenie) koreňového kanálika 70 - 94
Definitívne 1 zubný koreň 80 - 90
Definitívne 3 zubné koreňe do 135
Dentálna hygiena 60
(v cene je odstránenie biofilmu (zub. povlaky), zub. kameňa, fluoridácia Informovanie a inštruktáž o hygiene)
Extrakcia zubu : Cena :
Bežná extrakcia - v cene je anestéza a šitie rany po extrakcii 50 - 70
Chirurgická extrakcia zubu od 117
Implantát : Cena :
V cene je kompletná liečba až po korunku 984 - 1254
Protetika : Cena :
Keramická korunka 220
Zirkonová korunka 300
(v cene nie je zahrnutá cena prípravy zubu (bolombovanie, brúsenie,...)
Totálna náhrada (celková) 250
+ odtlačok 20
Čiastočne snímateľná náhrada 340 - 420
+ odtlačok 20
Medzerník 120
+ odtlačok 20

* Ceny výkonu sú len informatívne, pretože niektoré pozostávajú z viacerých úkonov. Pre konkrétnu cenovú ponuku je najlepšia osobná konzultácia.